wesele leszno strona startowa firmy weselne promocje porady
portal weselny terminarz koszty trendy forum

 

 

Ślub cywilny
Ślub cywilny - szybko i niedrogo.
Macie do wyboru trzy rodzaje ślubów: kościelny, konkordatowy (czyli kościelny ze skutkami cywilno-prawnymi) oraz cywilny. Ten ostatni nie wymaga długich przygotowań a przysięgę małżeńską możecie złożyć sobie już po miesiącu. W niektórych sytuacjach nawet szybciej.


urząd cywilny Leszno

Do ślubu cywilnego potrzebne będą wasze dowody osobiste lub paszporty (z aktualnym miejscem zameldowania na pobyt stały) oraz skrócone odpisy aktu urodzenia jeśli urodziliście się na przykład poza Lesznem lub poza nim będziecie zawierać związek małżeński). Rozwiedzeni powinni złożyć także odpis skrócony aktu małżeństwa z informacją o jego rozwiązaniu, a wdowcy odpis aktu zgonu małżonka (jeśli stało się to poza Lesznem). Cudzoziemiec wstępujący w związek małżeński z Polakiem musi okazać zaświadczenie zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, wydane przez właściwy urząd w jego kraju lub placówkę dyplomatyczną. Dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, a on sam musi być obecny na uroczystości. Polak, który planuje ślub cywilny poza granicami kraju musi z kolei posiadać dokument ze swojego urzędu stanu cywilnego. Konieczne jest również pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego– mówi Danuta Olejniczak – Sztuba, z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie - Czyli że nupturienci (osoby mające zawrzeć związek małżeński) nie są ze sobą ani spokrewnione, ani spowinowacone w linii prostej. Wszystkie te dokumenty powinny być złożone w USC przynajmniej miesiąc przed planowaną datą ślubu. W wyjątkowych sytuacjach kierownik urzędu może skrócić miesięczny czas oczekiwania. Okolicznością „przyspieszającą” jest na przykład ciąża. Nie bez znaczenia jest też wiek nupturientów. Mężczyzna musi mieć ukończone 18 lat, a kobieta przynajmniej 16. I jeśli właśnie tyle ma, konieczne jest jeszcze postanowienie sądu rodzinnego, zezwalające na zawarcie związku małżeńskiego.

urząd stanu cywilnego

Ślub cywilny można wziąć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju. O tym, czy poza urzędem także, decyduje kierownik danego USC. – W prawie o aktach stanu cywilnego jest wyraźnie mowa o tym, że odebranie przysięgi musi mieć uroczystą formę i obowiązkowe jest przy tym godło – dodaje D. Olejniczak – Sztuba. - Czekamy na zmianę prawa o aktach stanu cywilnego. Coraz częściej bowiem nupturienci życzą sobie, by udzielić im ślubu na przykład w pobliskiej niewielkiej miejscowości, gdzie nie sięgają moje uprawnienia.

Sama ceremonia trwa przeważnie kilkanaście minut. A jak będzie wyglądać, może zależeć od Was. Po uzgodnieniu z kierownikiem USC, możliwe jest dodanie własnych słów do przysięgi albo wybranie innego podkładu muzycznego. To do Was też należy wybór dnia uroczystości. – Udzielamy ślubów przez cały tydzień – mówi zastępca kierownika. A opłata skarbowa za zawarcie związku małżeńskiego jest taka sama, bez względu na dzień uroczystości i wynosi 84 zł (dane na 2012 rok). Należy ją wpłacić na konto USC w Lesznie, jeśli to właśnie tu będziecie sobie przysięgać.

Liczba ślubów cywilnych w Lesznie maleje. Tendencja taka utrzymuje się od momentu wprowadzenia ślubów konkordatowych, wiele par decyduje się właśnie na ten rodzaj ślubu. W 2011 roku w Lesznie udzielono w sumie 352 ślubów (w tym 164 cywilnych). Rok wcześniej – 424 (202 cywilnych).

Ślub cywilny nie kojarzy się może romantycznie. Ale ma swój duży plus – wystarczy miesiąc, by „związek małżeński został zawarty zgodnie z przepisami” (tak brzmi treść przysięgi cywilnej). A potem już sami musicie się starać, by wasze małżeństwo „było „zgodne, szczęśliwe i trwałe”.<<  Powrót do porad

 
   
pizzeria        obiady        catering
 

Wesele-Leszno © 2013    

Strona główna     O nas     Reklama     Kontakt

 
 
facebook